Chyby při létání na padákových kluzácích často nebývají prominuty a proto je obzvláště nutné snažit se vědět o tomto fascinujícím sportu vše potřebné. Začíná to kvalitním výcvikem, pokračuje intenzívním zdokonalováním teoretických a praktických znalostí a dále pokračuje volbou optimální vhodné výbavy. Firma MAC je vždy připravena pomoci Vám orientovat se v tomto oboru.

"MAC" - co je to? Český výraz pro Mc´Donald nebo Mc´Intosh, či nějaká zkratka shluku anglických slov anebo rébus počátečních jmen zúčastněných osob? Budete-li číst dál, pak Vám snad napoví následující text.

"MAC" neboli MAC PARA TECHNOLOGY s.r.o. vznikla v roce 1993 jako součást a kvalitnější nástupce podnikatelských aktivit nadšenců paraglidingu Zdeňka Trčky, Petra Rečka a Martina Machulky. Zdeňek vyráběl Pelikány a Albatrosy doma na Soláni a Martin s Petrem své vlastní Blizzardy a Nirvány v rakouském Welsu, ve Frenštátě p.Radhoštěm a Uherském Hradišti, šité též v ještě stále soudružsko-budovatelském prostředí tehdejšího kunovického Aerotechniku.
Český trh padákových kluzáků měl již v letech 91 a 92 své "giganty" (Justra, Cirrus, 3TP) a vznikaly další firmičky, které hodlaly vést urputný boj o každého českého paraglidistu. "Nač jsme si tedy měli vzájemně konkurovat, když jsme mohli spojit síly." Toto spojení a jasná představa programu firmy nás vedla v dubnu 1993 k SHV do Švýcarska s jednoznačným záměrem - otestovat padákový kluzák Nirvana a potvrdit tak cíle a strategii, které jsme si stanovili.
Mac-příznivci vědí, že tím cílem byla nejenom sériově kvalitní výroba padákových kluzáků, ale též kurzy a výcvik paraglidingu, prováděné zodpovědně s maximálním bezpečnostím (na tu dobu nikoliv běžným) vybavením. Nadšení pro věc a víra v úspěch nás držely při práci mnohdy i přes noc. Trefa do černého, neboť "MAC" vyrobil v roce svého vzniku 173 padákových kluzáků a podařilo se proniknout na trhy některých evropských zemí, kde kvalita konkurence byla daleko větší než u nás. "Budoucnost firmy jsme viděli převážně v exportu do zahraničí a nezbývalo tedy než začít vyvíjet nové modely a doplňovat tak výrobní program." Světlo světla spatřily kluzáky Nirvana Biplace, Spirit, Spirit Comp. a Bobby II. Jako šťastné se ukázalo spojení s některými špičkovými test-piloty ze Švýcarska, kteří prověřují každý nový kluzák, ještě dříve než je testován a konzultují jeho vlastnosti s konstruktérem a piloty u nás.

Počátkem roku 94 bylo zřejmé, že dosavadní prostory budou stačit tak maximálně pro kanceláře a vývojovou dílnu a výroba se přestěhovala do větší budovy v Hutisku-Solanci. To již měla společnost 18 zaměstnanců a vyráběly se zde také sedačky a veškeré příslušenství. V této výrobě se šily prototypy a následné úspěšné série kluzáků Heaven, Nuget a Hornet, vždy certifikované minimálně ve dvou velikostech.

Strategií společnosti není jen kvalitně vyrábět, ale poskytovat též patřičný servis. Urychlení drobných oprav, zkvalitnění servisu a potřeba dalších výrobních prostor byly důvodem, že se výroba stěhuje v lednu 1997 do většího a modernějšío zázemí areálu bývalé Tesly v Rožnově p. Radhoštěm. V budově C6 se nyní nachází většina výrobní sekce společnosti a jsou zde prováděny veškeré opravy a kontroly padákových kluzáků.Certifikace se po dvou letech testování a mnoha prototypech dočkal tandemový kluzák Démant 42, jediný český testovaný biplace. Razítko SHV nese i záchranný systém Batman 37.

Výkonný kluzák diagonální konstrukce Grant nabízený ve čtyřech velikostech je již certifikován ve velikostech 24, 27 a 29, vše v kategorii performance. V březnu 1998 nahradil Horneta nový kluzák střední třídy Trend, který bude vyráběn a certifikován ve všech třech velikostech (standard).

"Mezi českými výrobci panovalo rčení, že homologace v cizině jsou příliš nákladná záležitost a tato investice se nikdy nevrátí. Tento názor jsme nesdíleli a existence a úspěch společnosti MAC a chování dnešních padákových výrobců jest jasným důkazem, že opak byl pravdou."
Co je to tedy "MAC" nebo to "M", které se začalo objevovat na některých padákových kluzácích?

MAC - to je rostoucí tým, jež provází pověst nejvyšší kvality, movativního designu a standardu bezpečnosti padákových kluzáků, v němž se stále objevují nové tváře skvělých pilotů (Sebastien Bourquin, Gregory Blondeau).
To je kvalitní servis s roustoucí sítí distributorů ve světě i doma.
MAC - dozajista není ustrnutí nad dosaženým, nýbrž skutečný vývoj a stálé hledání jak zkvalitnit stav věcí.

MAC - to je radost mnoha spokojených pilotů, která je pro nás uspokojením, ale hlavně energií pro další práci.

:::Úvodní stránka:::